انواع قرائت ها و تقسیمات آن ها

6. از نظر اصطلاحات قرآنی ( 1_ ترتیل 2_قرائت 3_ اقراء 4_تلاوت )

7. از نظر وجود صدا و آهنگ و کلام ومفهوم و حس ( 1 _ فقط با صدا و آهنگ (در کششهای گسترده لحنی مثل اذان وابتهالات وموشحات و..) 2 _ با کلام و حرکت و صدا ( دکلمه ) 3_ با کلام و صدا و تجوید مثل فصیح خوانی  4_ با تجوید و صدا و آهنگ و حرکت 5_ با کلام و صدا و آهنگ و حرکت و ترتیل ( ورتلالقرآن ترتیلا )).

8. از نظر ماهیت صدای شروع (1_ از بم 2_ ازتوسط 3_از زیر صداها )

9. از نظر موقعیت زمانی تلاوت (1_تهیؤ و آمادگی( استعاذه وبسمله ) 2_ابتداء ( بدو) 3_ وسط 4_ انتهاء (فرود) و بالاخره 5_ ختم( تصدیق)).

10. از نظر رؤیت کتاب (1_ خواندن از حفظ 2_ خواندن از رو 3_ترکیبی از هر دو)

11. از نظر پرده شروع (1_با صدای بم طبیعی و عادی 2_با بم و دفعی (اول نشیب و سپس دفعتا فراز اول) 3_دفعی رفعی قراری 4_دفعی رفعی جوابی 5_دفعی رفعی جواب جوابی)

12. از نظر زمان صرف شده برای سه بخش شروع  و اوج ( متن) وفرود ( 1_متوازن 2_ غیر متوازن)

13. از نظر حرکات دست و صورت و سر و گردن و کمر وغیره ( 1_ واعظانه 2_ مغنیانه 3_مقرئانه)

14. از نظر میزان  استفاده از کارهای دیگران و خودش(1_ تقلیدی 2_ ابداعی 3_ ترکیبی)

15. ازنظر میزان تحریرها(1_ بی تحریر 2_ کم تحریر 3_ متوسط 4_ پر تحریر5_لرزشی)

16. ازنظر مقدار نفس قاری (1_ کم نفس 2_ متوسط 3_ پر نفس 4_ خیلی پر نفس)

17. از نظر نوع صدای قاری (1_ صداهای کلفت (بم) 2_صداهای معمولی 3_ صداهای نازک (زیر))

18. از نظر حد اکثر صدای قاری در مجموعة تلاوت ( 1_درپرده های بم 2_ در توسط 3_در پرده های زیر و بالاخره 4_ درپرده های خیلی زیر)

19. از نظر فعالیت و قدرت و پویائی تلاوت (1_متحرک 2_خیلی متحرک 3_کم تحرک)

20. از نظرفعالیت بدنی(1_ارام 2_باحرکات محدود 3_ بسیار پر جنب و جوش)

21. از نظر تکنیکها و فنی بودن تلاوت (بسیط و ساده 2_متوسط 3_فنی و هنری)

22. از نظر تعدد مقامات مورد استفاده در تلاوت (1_ مبسوط خوانی (تک یا دو مقامی 2_مرکب خوانی( مجموعه ای)

23. ازنظر استفاده از نغمات و مقامات مختلف در یک نفس یا دو نفس مجاور (1_ مخلوط خوانی 2_ ممزوج خوانی 3_ منفک خوانی)

24. از نظر مدت تلاوت( 1_ کوتاه (مقصوره) 2_ متوسط 3_ طولانی( مطوله)

25. از نظر تکرار و عدم تکرار آیات و مراجعه به قبل(1_ مروری و تدویری ( بدون تکرار 2_ با تکرار کم 3_ رجعی ( باتکرار زیاد))

26. از نظر حضور وعدم حضور مستمعین ( 1_ خانگی ( تمرینی) 2_استودیوئی 3_ مجلسی )

/ 2 نظر / 40 بازدید
احمد قاسم پور

سلام بسیار زیبا و پر محتوا بود. انشاالله روز به روز بهتر و زیبا تر گردد. با قران محشور شوی عزیزم.

مجنون الحسن

بنام خدا با سلام و خسته نباشيد من دانشجويي رشته فقه و حقوق هستم و استادم به من تحقيق داده بود در باره قرآئت قرآن در اينترنت به دنبال اين موضوع مي گشتم كه با اين وبلاگ خوب شما آشنا شدم و از مطالب شما استفاده كردم. و اميدوار كه بتونم بيشتر از وبلاگ شما بهره ببرم. يا حق امام حسن(ع) پشت و پناهتون.