مروری بر مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (4)

ج- انواع تلاوت ها از نظر سرعت :

1- تلاوت با دور تحقیق ( سنگین ) که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم بیش از 60  ساعت زمان می گیرد .

2- تلاوت با دور تحقیق ( عادی )  که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم 60 ساعت زمان می گیرد .

3- تلاوت با دور تدویر ( سنگین و آموزشی )  که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم 45 ساعت وقت می گیرد .

4- تلاوت با دور تدویر عادی (ترتیل) که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم 30 ساعت وقت می گیرد .

5- تلاوت با دور حدر (عادی) که اگر تمام قرآن را با این سرعت و بی وقفه بخوانیم 15 ساعت زمان نیاز دارد .

6- تلاوت با دور حدیر یا حدر خیلی سریعتر که هم اسم و هم کاربرد آن صرفا" آموزشی و یا برای تحفیظ است و هفت   ساعت و نیم  زمان نیازدارد.

توضیح : در اذان گاه ها معمولا" همواره از تلاوت هایی استفاده می شود که با روش تحقیق هستند و معمولا" از انواع دیگر تلاوت استفاده نمی شود.

د- انواع تلاوت ها از نظرسبک :

1- تقلیدی , یعنی قرائت آیات براساس تقلید از یک قاری مشهور.

2- تدوینی ( تنغیمی یا ابداعی و ابتکاری و به صورت غیر تقلیدی ) , یعنی تلاوتی که منتسب به خود قاری است و خود قاری آنرا ابداع و اجراء  نموده است .

3- تالیفی ( ترکیبی ) , یعنی قاری , قرائت خود را با استفاده از قرائت ها و سبک ها و روش های مختلف چند قاری شکل داده است .

توضیح : در تخصیص ضرورتا" و اساسا" می بایست از قرائتهای تقلیدی استفاده نکرد و قطعات منتخب ترجیحا" تدوینی و سپس تالیفی باشند چرا که قرائت های تدوینی بزرگراه رسیدن به مقصود می باشد و اکثرا" تلاوت های قراء مشهور و باصطلاح کبارالقراء تدوینی هستند و بهترین, زیباترین, اثربخش ترین, موثرترین, و مناسب ترین تلاوت ها, به ایشان تعلق دارد.

البته برای اینکه اذان گاه ها, جایگاه اختصاصی پخش قرائت قاریان مصری نشود, می توانیم به قاریان ایرانی برنامه بدهیم  و بخواهیم که مطابق  برنامه قرآن بخوانند ( سفارشی - طبق برنامه - کارشناسی شده ) یعنی آیات قرآن کریم ( که قبلا" تهیه نموده و مقدار و نشانی آنها مشخص شده ) در زمانی معین ( مدت ) با سبکی خاص , با پرده ای خاص , آهنگی خاص , وکیفیت و نحوه خاصی قرائت نمایند و کارشناسان هم به حسن انجام  برنامه ، نظارت و راهنمایی فرمایند .

 به طور کلی عرصه تلاوتهای تدوینی برای مقاصد و افکار و طرحهای مختلف کاملا" مناسب و پاسخگو ( به همه نیازها می باشد) , حتی می شود بخشی از یک آیه یا تمام یک آیه یا یک سوره کوتاه را به هر شکلی و با هر صدایی و به هر سبکی و به وسیله قاری خاصی مورد نظر و اجراء و تهیه قرار داد.

جایگاه تلاوت های ترکیبی ( تالیفی) بعد از تدوینی است و مانعی ندارد که از بهترین های آنان هم تقطیعی داشته باشیم.

- انواع تلاوتها از نظر ویژگی یا ویژگی های خاص :

1- آیات تلاوت شده , پیرامون موضوع و مطلب خاصی است که مورد نظر و توجه می باشد , مثلا" موارد , مطلب, زمان ,

مکان, شخص, صفات و اعمال و نیازها و مقتضیات و اوضاع و احوال و افعال خاصی مورد توجه هستند .

2- تلاوت مربوط به قاری خاصی است که مورد نظر می باشد .

3- تلاوت در مقام یا آهنگ خاصی است که مورد نظرمی باشد .

4- تلاوت در پرده یا آهنگ خاصی است که مورد نظرمی باشد .

5- تلاوت دارای فرم و شکل یا آهنگ خاصی است که مورد نظر می باشد

     توضیح: موارد مندرج در بند 1و3و4 در تخصیص تلاوت ها کاملا" موثر می باشد .

برگرفته از سایت استاد علی اکبر حنیفی

/ 0 نظر / 19 بازدید