ارکان تلاوت قرآن ( قسمت 1 )

ب ، تعریف رکن درتلاوت قرآن:

قواعد و اعمالی که رعایت آنها ضروری و لازم بوده وبدون آن (برحسب مقدار) تلاوت از اعتبار لازم برخوردار نیست.

شرح  :

  در تمام تعاریفی که بیان شد  نقاط مشترک فراوانی وجود دارد، از جمله: جزیی بزرگتر و قویتر، آنچه که به وسیله آن قوت حاصل شود ، جانب وطرف محکم هر چیز و بالاخره اساسی ترین جزء، بنابر این در هر چیزی و امری ، اجزایی وجود دارد که بعضی از آنها نسبت به  بعضی دیگربرتری کامل داشته و از اهمیت و جایگاه بالاتری بر خوردار هستند و گاهی بدون وجود و حضور این اجزاء مهمتر و محکمتر و قویتر، آن امر یا موضوع ماهیت یا کیفیت خود را از دست می دهد .

 

 مثلا در ترکیب آبهای معدنی عناصری مانند فسفر- گوگرد - پتاسیم - کلسیم- سدیم - منیزیم -  فلوئور- کلرور- نیترات- فسفات- هیدروژن و اکسیژن وجود دارد که اگر یکی از عناصر رکنی هیدروژن یا اکسیژن را از آنان سلب و جدا کنیم دیگر آبی وجود نخواهد داشت ، در حالیکه در مورد سایر اجزاء چنین نیست و یا در نماز مجازیم بعضی از اذکار را بیشتر یا کمتر و یا اصلا نگوئیم ویا بجای بعضی از آنها اذکار دیگری استفاده نمائیم اما اگر فقط یک رکوع را که یکی از ارکان نماز است عمدا" ترک کرده ویا یک رکوع بیشتر بجا آوریم نماز باطل است.

 

بر همین اساس درتلاوت قرآن هم اجزایی وجود دارند و هر کدام ازآن اجزاء نیز موضوعات و تقسیمات و معلومات مخصوص به خود را دارند و فقدان کلی یک یا چند جزء اولیه قرائت که به آنها رکن می گوییم موجب ازبین رفتن اعتبار و صحت و مقبولیت قرائت می گردد  ..

در حالیکه کم و زیاد شدن اجزاء زیر مجموعه آن ارکان فقط موجب نقصان در کیفیت تلاوت بر حسب میزان تاثیر آن خواهد شد..

ارکان تلاوت قرآن مجید پنج  چیز است  :

1- صوت  2- لحن – 3 – وقف – 4 ابتداء – 5 – تجوید

در مورد ترتیب تقدم و تاخر این ارکان و مستندات مربوط ذکر موارد زیر ضروری است :

با توجه به موضوع هر یک از ارکان مذکور واحادیث وارده در مورد هر یک از آنها و بالاخره جایگاه ونقش آنها وتاثیری که برشنوندگان و مخاطبان و سایرارکان دارند و...ترتیب ذکرشده قابل توجیه است

جالب است که از به هم پیوستن پنج حرف اول کلمات –صوت- لحن –وقف – ابتداء – تجوید یعنی حروف ص-ل-و-ا-ت-کلمه مبارکه " صلوات " شکل می گیرد . این مطلب بسیار با اهمیت و در خور توجه و تامل بوده و ارتباط و ملازمت بین قرآن و عترت از ابتداء معلوم است ..

 ادامه دارد....

برگرفته از سایت استاد علی اکبر حنیفی

/ 0 نظر / 17 بازدید