اعتبارات جدید برای فعالیت های قرآنی در استان تهران

هیآت وزیران مبلغ 10 میلیارد ریال به منظور کمک به انجام فعالیت های دینی و قرآنی در استان تهران اختصاص داد. دولت با هدف گسترش فرهنگ دینی و نهادینه کردن آموزه های قرآنی با اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار به منظور کمک به انجام فعالیت های دینی و قرآنی در استان تهران موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیآت وزیران در جلسه ای که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مبلغ 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات هزینه های پیش بینی نشده قانون بودجه 1388 کل کشور به منظور کمک به انجام فعالیت های دینی و قرآنی در استان تهران اختصاص داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید